RMK haldushoone
arhitektuurivõistluse võidutöö 2010