Pärnu Raba-Lai tänava sild
arhitektuurivõistluse II preemia, 2020

Arhitektuurivõistlusega soovis Pärnu linn saada parimat arhitektuurset ja konstruktiivset lahendust Pärnu Raba–Lai tänava sillale ja sillakoridoriga seotud liikluslahendusele ning külgneva ala maastikuarhitektuursele ja linnaruumilisele lahendusele.