Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Erihooldekodu, Kärdla
arhitektuurivõistluse peapreemia, 2014

Kaasautor Jaak Huimerind

Valmimise aasta 2019/2020